Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-03-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Millora] MiraMon: En la generació de la taula única (resultant dels diferents enllaços relacionals de la taula principal amb altres taules) s'ha afegit, en els descriptors dels camps, el descriptor original, el tipus de camp i la taula de la qual provenen.