Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-02-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Millora] CombiCap: En l'opció de la combinació de dues capes ràster, s'ha enriquit els resultats de l'informe (tant en format de text text pla com de full de càlcul) amb dues noves taules de percentatge de canvis. Aquestes dues taules es calculen com les altres dues taules de percentatge, però evitant considerar els valors NODATA de qualsevol de les dues capes combinades. D'aquesta manera, també se sap el percentatge de canvis "des de" o "a" qualsevol categoria considerant, estrictament, els casos en què hi ha dades a les dues capes.