Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-02-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Millora] MicroPol: Si el fitxer origen conté simbolització, el fitxer resultat continua vinculat a la mateixa simbolització que la capa original.
  • [Millora] CombiCap: Si el fitxer resultat de la combinació de dues capes de polígons és una capa de polígons i s'ha demanat l'eliminació de micropolígons, ara es revisa que no quedin polígons contigus amb els mateixos atributs pel fet que s'hagi eliminat un micropolígon que els separava.
  • [Millora] CombiCap: El títol del fitxer resultat de qualsevol combinació de capes ha quedat escrit com "Combinació de X i Y" on X i Y són el títols originals de les capes o, si aquests no existeixen o estan en blanc, els noms dels fitxers corresponents.
  • [Millora] MicroPol: Després de l'eliminació de micropolígons, es revisa que no quedin polígons contigus amb els mateixos atributs.
  • [Correcció] Ciclar, MicroPol i CombiCap: S'evita un error quan en el procés intervenia la comparació d'atributs multiregistre complets (no només d'un camp dels registres).
  • [Correcció] MicroPol i CombiCapa: S'evita un cas en què en el resultat quedaven polígons sense atribut malgrat que n'havien de tenir.
  • [Millora] Ciclar: Si el fitxer a reciclar conté simbolització, el fitxer resultant continua vinculat a la mateixa simbolització que la capa original.
  • [Correcció] SHPTop: Les longituds el·lipsoidals en la importació es calculen sempre correctament.
  • [Correcció] MMZ: En alguns casos de creació de fitxers MMZX, en aquests es generava un fitxer intern OPC que contenia un detall que no superava la validació sintàctica XML. Això no comprometia la funcionalitat del fitxer ja que es produïa en una metadada descriptiva.