Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-02-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Correcció] MM32: En alguns casos de la simbolització de trames, quan s'escollia simbolització automàtica a partir d'un camp i després s'anava a la caixa d'opcions avançades, aquesta no funcionava correctament.
  • [Correcció] MM32: En la simbolització de vectors, quan s'escollia una simbolització (per exemple, color interior d'un polígon) a partir d'un camp amb paleta i una altra simbolització (per exemple, vores d'un polígon) a partir d'un camp en mode automàtic, en alguns casos aquesta segona simbolització no se simbolitzava correctament.
  • [Correcció] MM32 i KMLMM: En algunes importacions de fitxers KML, la taula d'arcs quedava mal escrita, cosa que s'evidenciava en intentar modificar els camps.