Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-02-2019
Versió: 8.2c
Descripció:
  • [Correcció] Ciclar: La generació de grups de polígons podia generar registres múltiples en casos en què no calia.