Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-02-2019
Versió: 8.2c
Descripció:
  • [Correcció] MM32 i TIFIMG: Si, durant l'exportació a TIFF, existia un color assignat al valor NODATA, es perdia l'últim color de la paleta .
  • [Millora] MiraMon: La informació que es dóna en cas que es produeixi un error en les comunicacions a Internet és ara més completa.