Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-01-2019
Versió: 8.2c
Descripció:
  • [Novetat] InterPNT: S'ha incorporat la possibilitat d'interpolar a partir de la coordenada Z d'un fitxer de punts amb informació altimètrica.
  • [Novetat] InterPNT: S'ha generat la versió de 64 bits de l'aplicació.
  • [Millora] wInterPNT: La finestra és ara redimensionable des de l'angle inferior dret de la caixa (o també des de qualsevol costat de la caixa). També s'han fet altres millores estètiques.
  • [Millora] wIsoMDE: La finestra és ara redimensionable des de l'angle inferior dret de la caixa (o també des de qualsevol costat de la caixa). També s'han fet altres millores estètiques.
  • [Millora] wPNTBD: La finestra és ara redimensionable des de l'angle inferior dret de la caixa (o també des de qualsevol costat de la caixa). També s'han fet altres millores estètiques.