Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-01-2019
Versió: 8.2c
Descripció:
  • [Millora] MiraD: S'ha reduït moltíssim el temps en la cerca i substitució en alguns casos de camps numèrics tractats com a camps de caràcters en subcadenes.
  • [Correcció] MiraD: En algun cas remot de situacions de cerca i substitució en subcadenes i amb participació de sensedades es podia produir una desestabilització de l'aplicació.