Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-01-2019
Versió: 8.2c
Descripció:
  • [Novetat] CanviRes: S'ha creat una nova opció en el cas de contracció agafant com a criteri la moda, en la qual quan hi ha més d'una moda (empat), permet triar una moda imparcial.
  • [Millora] wCanviRes: En la contracció agafant com a criteri la moda, quan s'escollia un fitxer de referència per determinar la moda en cas que no fos única, no es permetia triar els altres criteris (moda amb valor més petit, NODATA o moda imparcial). Tanmateix, això pot ser necessari ja que potser el fitxer de referència no conté el valor per la cel·la que s'està processant i cal aplicar un dels altres criteris.
  • [Millora] wCanviRes: La finestra és ara redimensionable des de l'angle inferior dret de la caixa (o també des de qualsevol costat de la caixa).