Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-01-2019
Versió: 8.2c
Descripció:
  • [Correcció] SHPTop: En l'exportació a SHP, si una DBF era estesa perquè tenia més de 254 camps aquesta no es transformava correctament a DBF clàssica.
  • [Millora] SHPTop: Si en la importació des de SHP es calculen les mesures el·lipsoïdals, la capa importada queda ara configurada de manera que apareguin les unitats en les consultes.