Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-01-2019
Versió: 8.2c
Descripció:
  • [Millora] AtriTop: En la transferència d'atributs des de polígons a arcs quan la capa de polígons donadora és una capa ciclada sobre la mateixa base d'arcs receptora es genera una nova taula que indica, per a cada arc, quin polígon hi ha a la dreta i quin hi ha a l'esquerra. S'ha fet que en aquest cas siguin actius els enllaços de la taula principal d'arcs amb la nova taula creada i, d'aquesta, amb la taula principal de la capa de polígons, de manera que en una consulta per localització sobre un arc s'informa del contingut de tots els camps de la capa de polígons. En la transferència inversa ja es feia que la consulta a cada polígon informés de tots els atributs de cada arc que formen el polígon.
  • [Millora] MM32, MMZ: S'ha ampliat la funcionalitat de preservació en el MiraMon, emmarcada en l'estàndard internacional MMZX - ISO 19165 i ja prèviament disponible per a dades vectorials (aquesta anunciada el 24-10-2018), a dades ràster. La proposta concreta actual, que pot ser ampliada en un futur si és convenient, comprèn fitxers IMG propis del MiraMon (altament compatibles amb altres programaris com a fitxers de cos de ràster sense capçalera), fitxers JPG (o JPEG), i fitxers TIF (o TIFF, incloent GeoTIFF), ja siguin com a capes individuals o com a capes que formen part d'un mapa. Podeu consultar les característiques del procediment d'empaquetament per a preservació d'aquests tipus de dades, i també per a les dades vectorials, al següent enllaç: https://www.creaf.uab.cat/miramon/new_note/cat/notes/PreservacioDadesMiraMon_v1_4.pdf. Aquest document també està disponible a l'apartat de la web del Miramon "notes tècniques": http://www.miramon.cat/CAT/NotesTecniques.htm
  • [Correcció] Illum: En la versió de 32 bits sortia un missatge del sistema operatiu dient que l'executable no era vàlid.