Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-01-2019
Versió: 8.2b
Descripció:
  • MiraMon: S'ha millorat el fet que en la caixa de "Informació | Opcions avançades" no es puguin editar les unitats del sistema de referència actual quan no hi ha capes obertes, la qual cosa era inconsistent.
  • MiraMon: S'ha corregit un error en la lectura del MiraMon.par que provocava que en algun cas les unitats del sistema de referència per defecte s'inicialitzessin incorrectament. Això es donava quan les unitats del sistema de referència per defecte són graus i el sistema de referència per defecte és un sistema cartogràfic; en aquests casos les unitats del sistema de referència per defecte quedaven inicialitzades incorrectament com a píxels.
  • MiraMon: S'ha corregit un error en la finestra d'estadístiques de camps en què es mostrava les unitats del sistema de referència per defecte en comptes de les unitats del sistema de referència en què es visualitza la capa. Aquest problema només apareixia en capes en longitud-latitud i, en general, en sistemes de referència en graus quan les unitats del sistema de referència per defecte són metres.