Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-01-2019
Versió: 8.2b
Descripció:
  • MM32: S'ha canviat la gestió del nombre de còpies de la impressió, derivant-la al driver de la impressora com fan actualment la majoria d'aplicacions. Si en algun cas trobeu que la caixa de diàleg no us permet indicar més que una còpia (com passa en alguns drivers de generació de PDF) podeu inicialitzar el MiraMon amb el paràmetre /N_COPIES_MM, cosa que fa que el MiraMon s'encarregui de fer el nombre de còpies (no useu aquest paràmetre amb impressores que funcionen "normalment" ja que obtindreu el quadrat del nombre de còpies demanat).
  • MM32: S'ha corregit un cas erroni molt i molt remot en la consulta per atributs. Per trobar aquest error calia que concorressin les següents situacions simultàniament: 1/ Haver censurat explícitament la creació de la taula única en les consultes (és a dir, una situació que NO és la "per defecte"). 2/ Haver fet la consulta en una capa amb un arbre de relacions amb, com a mínim, 3 nivells de niament. 3/ Que l'arbre de relacions contingués relacions "a molts". 4/ Que existissin enllaços a taules diferents des d'un mateix camp ubicat al darrer nivell de niament.