Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-01-2019
Versió: 8.2b
Descripció:
  • GenVPol: S'ha solucionat un error en què no es calculava correctament el valor dels camps N_VERTEXS, LONG_ARC i LONG_ARCE de la taula associada a la capa d'arcs i els camps N_VERTEXS, PERIMETRE, PERIMETREE, AREA i AREAE de la taula associada a la capa de polígons.
  • CalcIMG: S'ha corregit un error en l'assignació automàtica de tipus de dades quan aquests eren enters de 16 bits sense signe.