Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-12-2018
Versió: 8.2a
Descripció:
  • MiraMon: S'ha solucionat un error que es produïa en informar de la data de compilació de les aplicacions quan aquestes s'havien compilat durant el desembre.