Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-12-2018
Versió: 8.2a
Descripció:
  • Etiqueta: S'ha solucionat un error en què si en una capa de polígons hi havia grups de polígons multiregistre es generava etiquetes ubicades correctament però amb atributs corresponents a altres polígons a partir del següent polígon al primer polígon que presentés grups i multiregistre alhora.