Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-12-2018
Versió: 8.2a
Descripció:
  • MiraMon: S'ha corregit un error en la conversió de DBF estesa a DBF clàssica, que es produïa quan una DBF era estesa perquè tenia un nombre de camps superior al permesos en una de clàssica però, malgrat que aquest fet era detectat, no s'acaba canviant en el fitxer.