Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-11-2018
Versió: 8.2a
Descripció:
  • CorRad: S'ha corregit un error exclusiu de la versió anterior (no existent en les prèvies) en el mode de correcció manual que consistia a no aplicar el valor de Kl indicat per l'usuari. Aquest error generava valors de reflectància més elevats als esperats. El mode automàtic no estava afectat i funcionava correctament.
  • MiraMon: S'ha actualitzat les col·leccions preferides d'Espanya per a millorar un aspecte relatiu als enclavaments agrupats de les entitats administratives.
  • MiraMon: S'ha afegit una col·lecció preferida de la Península Ibèrica en el dàtum ETRS89 i s'ha completat la pàgina web d'actualització de les descàrregues de col·leccions [recordeu que s'hi pot accedir des del desplegable de col·leccions, a la caixa de presentació del MiraMon] amb detalls dels dàtums i projeccions emprats, etc.
  • Ciclar: S'ha repassat i actualitzat l'ajuda d'aquesta aplicació.