Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-11-2018
Versió: 8.2a
Descripció:
  • Retalla: S'ha corregit un error en què en retallar una capa de punts que contenia els camps especials MAPX i MAPY aquests no es copiaven a la capa resultant de l'operació de retall.
  • RasTop: S'ha corregit un error en què no es documentava correctament el fet que el polígon zero fos de grups quan apareixien aquests grups per causa d'haver vectoritzat un ràster en què a l'interior, i sense contacte topològic amb la vora exterior del mateix, hi havia cel·les sense dades.