Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-10-2018
Versió: 8.1k
Descripció:
  • ShpTop, CombiCapa: S'ha corregit diversos errors en el mode d'escombratge de l'estructuració topològica.