Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-10-2018
Versió: 8.1k
Descripció:
  • DBFCSV: S'ha millorat la interfície fent que sigui redimensionable des de l'angle inferior dret de la caixa (o des de qualsevol costat de la caixa).
  • DBFCSV: S'ha corregit un cas en què no es llegien correctament els caràcters accentuats.
  • DBFCSV: S'ha corregit un error que feia que es perdés la primera fila del fitxer si s'escollia "Sense capçalera".
  • DBFCSV: S'ha corregit el fet que de vegades els noms dels camps eren en format dBASE quan s'havia escollit l'opció DBF estesa.
  • DBFCSV: S'ha afegit l'opció, adoptada per l'Excel, de delimitar, mitjançant l'ús de cometes (dobles), un text que hagi d'anar a parar a un mateix camp quan en el text del camp apareix el propi caràcter separador de camps i, d'aquesta manera, el caràcter separador no es considera com a tal. També s'ha incorporat la funcionalitat d'inclusió de cometes (dobles) a través de posar-les dues vegades, també seguint el criteri de l'Excel.
  • DBFCSV: S'ha afegit la capacitat d'afegir nous camps, assignats automàticament, si hi ha alguna fila amb més elements que el nombre de camps de la primera fila.
  • DBFCSV: S'ha afegit la capacitat de completar amb blancs els elements d'una fila que no té el nombre de camps adequat.
  • DBFCSV: S'ha afegit la capacitat d'utilitzar la paraula especial "TAB" (sense cometes) per a indicar que cal interpretar que el separador de llistes és un tabulador.