Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-10-2018
Versió: 8.1k
Descripció:
  • GeMM: S'ha millorat la informació que es dóna referent al nombre d'objectes o cel·les d'una capa, suportant nombres molt més grans gràcies a l'ús d'enters de 64 bits.