Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-10-2018
Versió: 8.1k
Descripció:
  • TIFIMG: S'ha solucionat un cas en què s'havia perdut el criteri de noms de sortida en la importació d'imatges Landsat-8.