Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-09-2018
Versió: 8.1k
Descripció:
  • WCeosIMG: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul que inclou diverses millores de funcionalitat.
  • WCanviRe: S'ha ampliat la caixa de les Opcions Avançades i s'ha reordenat la llista dels criteris de contracció de manera més lògica.