Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-09-2018
Versió: 8.1k
Descripció:
  • RawIMG: S'ha solucionat un error en la lectura d'un fitxer de tipus de dades real de 32 bits en el qual el programa interpretava erròniament un tipus de dades com a enter de 32 bits degut al fet que no es processava l'entrada PIXELTYPE de l'HDR associat al fitxer origen.
  • ECWIMG: S'ha donat suport a la importació de fitxers JPEG2000.