Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-09-2018
Versió: 8.1k
Descripció:
  • WLasPNT: S'ha solucionat un petit error en la construcció de la línia de comanda en l'opció 0.
  • LasPNT: S'ha optimitzat l'escriptura de la taula de dades alfanumèriques del fitxer de sortida fent un ajustament de l'amplada de cada camp segons l'amplada dels continguts escrits en el mateix.