Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-09-2018
Versió: 8.1k
Descripció:
  • EvapoTr: S'ha generat una versió de 64 bits.
  • VECPNT: S'ha solucionat el fet que en capes de molts milions de punts el reportatge per pantalla tenia un aspecte estètic dolent.
  • CreaTop: S'ha solucionat el fet que en capes de molts milions de punts el reportatge per pantalla tenia un aspecte estètic dolent.