Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-07-2018
Versiˇ: 8.1k
Descripciˇ:
  • InterPNT: S'ha optimitzat diversos aspectes de l'aplicaciˇ i s'ha donat mÚs detalls del procÚs en pantalla. En particular, el cas d'interpolaciˇ per ponderaciˇ de l'invers de la distÓncia amb una distÓncia mÓxima per sobre la qual es considera que un punt ja no intervÚ en el valor interpolat d'una localitzaciˇ problema (centre de celĚla) ara Ús uns 500 cops mÚs rÓpida. Per exemple, un full lidar amb 7 milions de punts genera un rÓster interpolat de costat de celĚla 2 m en nomÚs 25" en un ordinador amb processador I7.
  • ArcInfMM: S'ha distribu´t una nova recompilaciˇ del m˛dul, mÚs rÓpida grÓcies a l'optimitzaciˇ d'algunes ordenacions.
  • GarminMM: S'ha distribu´t una nova recompilaciˇ del m˛dul, mÚs rÓpida grÓcies a l'optimitzaciˇ d'algunes ordenacions.
  • WRetalla: S'ha distribu´t una nova recompilaciˇ del m˛dul, mÚs rÓpida grÓcies a l'optimitzaciˇ d'algunes ordenacions.
  • WGestBD: S'ha distribu´t una nova recompilaciˇ del m˛dul, mÚs rÓpida grÓcies a l'optimitzaciˇ d'algunes ordenacions.