Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-07-2018
Versió: 8.1k
Descripció:
  • WAnHabit: S'ha corregit un cas en què quan s'intentava escriure a les metadades del fitxer intersecció entre els polígons d'un hàbitat i la regió biogeogràfica escollida es produïa un error.