Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-07-2018
Versió: 8.1j
Descripció:
  • GeMM: S'ha corregit i millorat algun problema puntual relacionat amb el la recent possibilitat de redimensionament dinàmic de la caixa de l'aplicació.