Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-07-2018
Versió: 8.1j
Descripció:
  • EstRas: S'ha modificat l'algorisme en el càlcul de la recta de regressió en l'opció d'imatge de les estadístiques d'una sèrie temporal de ràsters a fi d'evitar algun cas en què algun dels paràmetres de sortida no es calculava perfectament.
  • ClasSup: S'ha millorat diversos missatges per evitar alguna ambigüitat interpretativa que podia produir-se.
  • IsoMM: S'ha millorat diversos missatges per evitar alguna ambigüitat interpretativa que podia produir-se.
  • RasTop: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul.