Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-07-2018
Versió: 8.1j
Descripció:
  • TIFIMG: S'ha fet que en l'exportació a TIFF d'un IMG de tipus categòric i vinculat a tesaurus es preservin tots els tesaurus que pugui tenir l'IMG origen. Donat que el format TIFF no contempla la possibilitat que existeixin aquests tesaurus que descriuen categories, etc, el que s'ha automatitzat és la seva còpa al directori de sortida i se'ls assigna un nom que és una concatenació del següents elements: nom del fitxer TIFF (sense extensió), "_tiff_atributs_", índex del camp del qual prové el tesaurus, índex de la taula associada del camp anterior.
  • TIFIMG i MM32: S'ha corregit un cas en què no es calculaven correctament els valors mínim i màxim en la importació de fitxers TIFF que contenien valors reals.