Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-07-2018
Versió: 8.1j
Descripció:
  • TIFIMG: S'ha fet que en la importació de TIFF multibanda de Landsat, s'ignorin les bandes documentades en el fitxer MTL però inexistents al disc. Abans d'ignorar-les, s'intenta trobar un nom alternatiu que existeixi al disc (canviant "B" per "sr_band"). De l'existència d'aquestes bandes adoptades o ignorades se n'informa per pantalla i, també, als comentaris de "Presentació | Aspectes tècnics" de les metadades.
  • TIFIMG: S'ha fet que en la importació de TIFF multibanda de Landsat, no s'ignori mai el valor NODATA del GeoTIFF.