Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-07-2018
Versió: 8.1j
Descripció:
  • TIFIMG i MM32: S'ha fet que es puguin importar fitxers TIFF de dades reals de 64 bits.
  • TIFIMG i MM32: S'ha fet que tota importació a IMG es faci com a fitxer comprimit i indexat.