Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-07-2018
Versió: 8.1j
Descripció:
  • TIFIMG: S'ha incorporat, en l'exportació a TIFF, la següent informació (si està disponible): la data de creació de la imatge original (etiqueta DateTime en el TIFF), la distància focal usada en la creació de la imatge (etiqueta FocalLength en la informació EXIF del TIFF) i les coordenades de latitud, longitud i altura del sensor (etiquetes GPSLatitudeRef, GPSLatitude, GPSLongitudeRef, GPSLongitude, GPSAltitudeRef i GPSAltitude a través dels TIFFTAG_GPSIFD).