Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-07-2018
Versió: 8.1j
Descripció:
  • MiraMon: S'ha corregit un error que afectava l'ordre de les coordenades en algunes versions de serveis OGC quan el sistema de referència era en longitud,latitud i dàtum diferent a WGS84.