Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-06-2018
Versió: 8.1j
Descripció:
  • RasTop: S'ha fet que la vectorització del ràster hereti la seva simbolització de manera que el fitxer de polígons presenti un aspecte visual semblant al ràster original.