Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-06-2018
Versió: 8.1j
Descripció:
  • TIFIMG: S'ha corregit un cas en què un RGB no s'exportava correctament a TIFF ni es generaven els fitxers HDR i TFW associats.