Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-06-2018
Versió: 8.1i
Descripció:
  • S'ha distribuït la versió 8.1i, tant del MiraMon Professional, com del Lector Universal de Mapes del MiraMon, com dels respectius MiraDades i Director.
  • MM32 i GMLMM: S'ha fet que la lectura de fitxers GML reconegui, per a indicar el Sistema de Referència Horitzontal, a més de la forma prèvia (srsName="EPSG:#####"), la forma alternativa srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/#####", on ##### és el codi de referència EPSG.