Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-06-2018
Versió: 8.1h
Descripció:
 • GeMM: S'ha millorat la interfície fent que sigui redimensionable des de l'angle inferior dret de la caixa (o des de qualsevol costat de la caixa).
 • MM32 i SHPTop: S'ha corregit un cas en què no se simbolitzava correctament, en fitxers SHP, un camp de text que contenia caràcters accentuats.
 • MM32 i TIFIMG: S'ha corregit un cas en què no es generava ni llegia correctament paletes amb un nombre de colors molt elevat, de fins a 65536 (només vinculables a fitxers enters de 16 bits per píxel, no als habituals fitxers d'un sol byte (8 bits) per píxel).
 • MM32 i TIFIMG: S'ha fet millores en la importació de fitxers TIFF amb el valor 3 (PREDICTOR_FLOATINGPOINT) per al tag 317 (TIFFTAG_PREDICTOR) típic en imatges de dron actuals.
 • MM32 i TIFIMG: S'ha corregit un error en la importació de fitxers TIFF multibanda de 16 bits per banda (amb i sense signe).
 • MM32 i TIFIMG: S'ha millorat la importació dels fitxers TIFF multibanda de valors enters de 16 bits (2 bytes) sense signe. En la versió anterior s'importaven a valors d'enters de 32 bits amb signe (4 bytes) i la imatge resultant, tot i que correcta en els seus valors, era més gran del necessari; en la nova versió s'importen al mateix tipus original (16 bits sense signe).
 • MM32 i TIFIMG: S'ha corregit un cas en què la exportació d'un IMG amb paleta a TIFF generava els colors de forma incorrecta.
 • MM32: S'ha fet que en l'exportació a TIFF usant SLD el NODATA sempre sigui transparent.
 • MM32 i SDOMM: S'ha corregit un cas en què una capa no s'importava correctament.
 • MM32 i SHPTOP: S'ha fet que si la capa MiraMon a exportar té taules associades, el contingut d'aquestes es pugui (o no) exportar com a camps de la DBF del ShapeFile (amb la limitació màxima a 255 camps que presenta el format ShapeFile).
 • MM32: S'ha evitat que, en la publicació/exportació de mapes vectorials del MiraMon, si hi havia un mapa amb només un ràster i sense la clau "ordre" en la secció VISTA, aquest no s'exportava.
 • MM32: S'ha corregit un error en la publicació/exportació de mapes vectorials del MiraMon en què si hi havia un mapa amb més d'un fitxer obert no s'actualitzava el filtre de la finestra que permet escollir el fitxer de sortida en canviar de capa.
 • MM32: S'ha corregit un error que es produïa en desar un RGB de 8 bits com a IMG comprimit i indexat.
 • MM32: S'ha millorat la simbolització desada en el REL resultat de la reducció d'un RGB a 8 bits.
 • MM32: S'ha incorporat la possibilitat d'afegir un desplaçament X i Y addicional en la xarxa de referència. Això resulta útil, per exemple, quan volem que la xarxa de referència emmarqui els píxels d'imatges de teledetecció i aquests no tenen un origen alineat amb la xarxa del sistema de referència.
 • MM32: S'ha fet que en tancar imatges de fitxers JP2000 i ECW es tanquin i s'alliberin tots els accessos a aquests fitxers (prèviament quedaven oberts fins el tancament de la sessió).
 • MiraMon: S'ha corregit un error introduït recentment en la lectura del sistema de referència vertical de capes vectorials de sèries cartogràfiques en què en determinades ocasions no es marcava correctament com a desconegut.
 • RasTop: S'ha fet millores substancials en el temps d'execució de la vectorització de ràsters grans.