Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-06-2018
Versió: 8.1h
Descripció:
  • EstRas: S'ha solucionat un error que es podia produir a l'assignació automàtica del tipus de dades en el cas d'utilitzar la funció estadística Nombre de valors en el cas de l'opció de generar una imatge de les estadístiques d'una sèrie de ràsters.
  • AreaSGN: S'ha redissenyat el mòdul que permet el càlcul de les signatures espectrals i el càlcul de les estadístiques en una mateixa execució afegint també la possibilitat de crear un fitxer HTML amb gràfics d'estadístiques de les signatures espectrals. El mòdul millorat permet comparar mitjanes, medianes, valors màxims i mínims, mesures de desviació, etc.
  • FagoVal: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul.