Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-04-2018
Versió: 8.1h
Descripció:
  • MM32 i TIFFIMG: S'ha corregit diversos errors en la importació de fitxers TIFF que es produïen en situacions poc habituals (descompressió LZW en fitxers TIFF organitzats en tessel·les i de més de 8 bits per píxel, etc).