Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-02-2018
Versió: 8.1g
Descripció:
 • MM32: S'ha fet que en la finestra on s'escullen les capes SDO a obrir es pugui filtrar per nom de capa.
 • MM32: S'ha solucionat un error en l'obertura de fitxers REL de tipus SDO per la via "Fitxer | Obrir vector | Obrir vector estructurat".
 • MM32: S'ha afegit als estadístics per a vectors la mediana i s'ha corregit el valor de la mitjana de les desviacions absolutes respecte de la mediana, que sempre era zero.
 • MM32: S'ha fet diverses millores i/o correccions en la visualització, expansió del contrast i gestió de la memòria que requereixen els fitxers ràsters de 8 bits i de 24 bits.
 • MM32: S'ha millorat el fet que en les consultes per localització i en la selecció interactiva es mostrava en blanc el títol en el cas d'imatges multibanda en les quals tant la descripció de la banda com el títol no estaven definits; ara, si això és així es mostra el nom de la banda o, si no està definit, el nom del fitxer.
 • MM32: S'ha corregit el fet de que quan s'obria un fitxer comprimit al MiraMon, aquest no s'afegia a la llista de fitxers recents si no contenia cap mapa.
 • MM32: S'ha fet que les capes resultat d'obrir un MMZX o un MMZ directament amb el MiraMon no s'afegeixin a la llista de fitxers recents donat que són temporals (abans s'hi afegien per descuit).
 • MM32: S'ha implementat l'obertura de ràsters RGB de 24 bits per línia de comanda (tipus MM32 fitxerR fitxerG fitxerB).
 • MM32: S'ha ampliat les funcionalitats de l'eina de publicació de capes donant suport a les capes ràster en format IMG. Aquesta eina ara permet exportar, també, ràsters IMG de manera integrada a GeoTIFF + simbolització en SLD + metadades en XML (especificitats SIG corporatiu Generalitat).
 • MM32: S'ha fet que la caixa de l'eina de publicació de capes sigui redimensionable des de l'angle inferior dret de la caixa (o des de qualsevol costat de la caixa), alhora que recordi, dintre una mateixa sessió del programa, la seva posició i dimensions a la pantalla.
 • MM32: S'ha corregit un error en la generació de reduccions de RGB a 8 bits que només es produïa quan hi havia altres ràsters oberts abans de fer l'esmentada reducció.
 • MM32: S'ha actualitzat l'enllaç de les Col·leccions Preferides als mapes d'incendis publicats per la Generalitat de Catalunya en format MMZ/MMZX des de 1987 a 2016.