Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-02-2018
Versió: 8.1g
Descripció:
  • CombiCap: S'ha corregit un cas en què es produïa un error en calcular els estadístics d'un ràster per a enriquir els camps d'una capa de polígons.
  • DirectMM: S'ha solucionat un error que feia que en llegir alguns tipus ràster, com per exemple ECW, el Director del MiraMon es tanqués sense donar cap avís i, per tant, a partir d'aquell moment no funcionés la sincronització entre sessions del MiraMon i altres funcionalitats a càrrec del Director.
  • WPerfils: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul.
  • WAreaSGN: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul.
  • WCanviPrj: S'ha millorat el fet que s'esculli per defecte el sistema de projecció de sortida indicat al fitxer MiraMon.par, en cas que no existeixi el fitxer PAR de l'última execució de l'aplicació.