Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-02-2018
Versió: 8.1g
Descripció:
  • Perfils: S'ha millorat el mòdul incorporant la coordenada Z al fitxer del perfil de sortida i s'ha afegit nous camps a la base de dades amb la X, Y i Z origen i final per a cada tram. A més, s'ha modificat el camp del globus informatiu de la capa del gràfic que conté el perfil perquè mostri informació més detallada de cada tram.