Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-02-2018
Versió: 8.1g
Descripció:
  • MiraMon: S'ha incorporat un nou sistema de referència a les taules de geodèsia, el TransverseMercator-BalkansMGI1901 (EPSG:3909) d'ús a Bòsnia-Herzegovina i Cròacia.