Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-01-2018
Versió: 8.1g
Descripció:
  • GestBD: S'ha corregit un error que feia que no es corregia correctament el pas dels camps de DBF de tipus 'F' (molt inusual) a tipus 'N'.
  • TIFIMG: S'ha millorat l'escriptura del valor NODATA en els TIFF amb paleta.