Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-01-2018
Versió: 8.1g
Descripció:
  • TIFFIMG: S'ha corregit un cas en què no s'importava correctament un TIFF a IMG en RGB.