Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-01-2018
Versió: 8.1g
Descripció:
  • WEstdGru: S'ha corregit un cas en què no s'obria el resultat quan era un fitxer HTML.