Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-01-2018
Versió: 8.1g
Descripció:
  • Ciclar: S'ha millorat la documentació del tipus de relació en la base de dades de polígons en alguns tipus de ciclats o reciclats.